Program:

Dopolední část:

  • 9.00 Zahájení
  • 9.15–10.30 Liturgika - Mešní liturgie se zřetelem na význam zpívaných částí (P. Aleš Písařovic)
  • 10.45–12.15 Hudební teorie a harmonie (Jan Strakoš, Lukáš Kubenka)
  • 12:15–13:00 Polední pauza

Odpolední část:

  • 13.00–14.00 Harmonie v praxi - opakování kadencí atd. (práce ve skupinách u varhan)
  • 14.00–15.00 Hymny a sekvence k Duchu svatému (Radka Slaninová a P. Aleš Písařovic)