Odkazy na notový materiál pro scholy

Odkazy na notový materiál pro scholy

Žalmy a liturgické zpěvy:

Stránky věnované životu a dílu P. Josefa Olejníka – přehled života a díla P. Josefa Olejníka, poznámky k interpretaci, zvukové ukázky žalmů a mešních zpěvů, aktuální žalmy k liturgii v notovém zápisu...

 

Notový archiv Petra Chaloupského – skladby řazené podle liturgického období (vokální sborová tvorba, skladby pro sólový zpěv a varhany, mešní ordinária, lidové mešní písně, skladby pro sólový nástroj a varhany, skladby pro varhany sólo)

 

Archiv SDH (skladby tříděné podle liturgického období, odkazuje jednak na výše uvedený notový archiv Petra Chaloupského, jednak na digitální archiv Společnosti pro duchovní hudbu)
Notový archiv hudebníků ŘKF Uherský Brod – žalmy a zpěvy před evangeliem
Kancionál – kancionál v elektronické podobě

 

Písničky s kytarou:

Ztracená kapela – doprovody a hlasy k písničkám z dětského zpěvníku Zpíváme si písničku
Písně 3pé – notové záznamy s akordy ve formátu PDF, u některých nahrávky ve formátu mp3 nebo midi
SBM noty – úpravy písní Scholy brněnské mládeže
Zpěvy z Taizé
nácvik zpěvunoty a doprovody (placené)
Zpěvník komunity Emmanuel
Schola Rožnov pod Radhoštěm – sken zpěvníků Hosana 1–3, Koinonia

Zpěvníky ze setkání