Kurzy pro vedoucí a členy schol 2022/2023

Kurzy pro vedoucí a členy schol 2022/2023

Kurz pro vedoucí i členy schol je určen pro všechny, kteří se podílejí ve schole ať už hrou na kytaru, zpěvem či samotným vedením scholy.

Práce bude probíhat v malých skupinách (začátečník či pokročilý) pod vedením zkušeného lektora dle zvoleného zaměření:

 1. kytara
 2. rytmické nástroje (cajon atd.)
 3. vedení a dirigování scholy.

Zaměříme se také na spolupráci všech skupin při nácviku písní. Nedílnou součástí každého kurzu také liturgika a prohlubování poznání liturgického slavení.

Celkem bude mít kurz čtyři části a malou duchovní obnovu (společnou s účastníky kurzu pro varhaníky) v měsíci květnu, kde také každý účastník získá na konci ročního kurzu certifikát vydaný biskupstvím o jeho absolvování.

 

Termíny jednotlivých částí:

 • 12. listopadu 2022
 • 28. ledna 2023
 • 4. března 2023
 • 29. dubna 2023

Jedná se vždy o sobotu v časovém rozmezí od 9 do 15 hod. Kurz bude probíhat v pastoračním centru farnosti Ostrava-Pustkovec.

Přihlašování na kurz bylo ukončeno.

Nástin obsahu kurzů

Aranžmá

 • Dopisování hlasů
 • Předehry, mezihry
 • Obohacení instrumentáře (Orffovy nástroje, rytmické nástroje)
 • Úpravy písní k různým příležitostem (chvály, adorace)
 • Způsob práce s doprovodnými nástroji a melodickými nástroji
 • Práce s kapelou × sborem
 • Rozdělení mužských a ženských hlasů v trojhlase
 • Praktická ukázka na konkrétní písni

 

Liturgická hudba

 • Žalmy, skladatelé žalmů, antifony, ordinária
 • Verše před evangeliem
 • Litanie 
 • Svatý týden
 • Exkurz do historie
 • Způsob, jak zpívat, frázovat, dirigovat žalmy atd.

 

Hlasová výchova

 • Rozezpívání
 • Technika zpěvu a kultivace hlasu
 • Základy dýchání, postoj, výslovnost
 • Rozdělení hlasu

 

Výběr písní

 • Průběh liturgického roku, mešní řád
 • Druhy pobožností
 • Zpěvníky, inspirace, kde co najít, orientace ve zpěvnících
 • Vhodnost písní, textů
 • Užití písní podle textů konkrétní neděle, svátků, udělované svátosti

 

Nácvik písně

 • Postup nácviku – způsoby nácviku písně
 • Příprava vedoucího na nácvik
 • Organizace zkoušek – dělené, společné zkoušky

 

Vedení sboru

 • Základy dirigování
 • Způsob dirigování rytmických písní × antifon, žalmů, ordinárií