Odkazy na notový materiál pro varhaníky

Odkazy na notový materiál pro varhaníky

Stránky věnované životu a dílu P. Josefa Olejníka – přehled života a díla P. Josefa Olejníka, poznámky k interpretaci, zvukové ukázky žalmů a mešních zpěvů, aktuální žalmy k liturgii v notovém zápisu...

 

Notový archiv Petra Chaloupského – skladby řazené podle liturgického období (vokální sborová tvorba, skladby pro sólový zpěv a varhany, mešní ordinária, lidové mešní písně, skladby pro sólový nástroj a varhany, skladby pro varhany sólo)

 

Notový archiv hudebníků ŘKF Uherský Brod většinou vokální skladby rozdělené podle liturgického období a příležitosti, žalmy, zpěvy před evangeliem (nutno rozkliknout nabídku Notový archiv v horním menu)

 

Centrum pro rozvoj liturgické hudby (Martin Kubát)

 

Vydavatelství ARTTHON – Hudební vydavatelství, které se zabývá zpracováním a vydáváním hudby 16.–18. století. Jeho cílem je snaha po maximální věrnosti hudebního zápisu. Proto jsou tituly vydávány jako faksimile starých tisků, které jsou pečlivě vyčištěny nebo jako kritický přepis bez zásahů, jež by mohly znejasnit formální i obsahovou rovinu skladeb.

 

Archiv SDH (skladby tříděné podle liturgického období, odkazuje jednak na výše uvedený notový archiv Petra Chaloupského, jednak na digitální archiv Společnosti pro duchovní hudbu)
Opusarium Jiřího Strejce – harmonizace několika písní z kancionálu i vlastní tvorba
Snadné varhanní doprovody s předehrami a mezihrami Karla Břízy ke kancionálu
Harmonizace Ondřeje Muchy
– několik písní z kancionálu
Musica Sacra (Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě) – většinou vokální vícehlasé skladby českých skladatelů (vánoční, postní, velikonoční, svatodušní, eucharistické, mariánské) a Aleluja před evangeliem
Hudba v českobudějovické diecézi – doprovody písní z kancionálu, předehry a dohry, žalmy a alelujové zpěvy
Kancionál – kancionál v elektronické podobě (bez doprovodu)