Kurzy pro varhaníky 2023/2024

Kurzy pro varhaníky 2023/2024

Kurz pro varhaníky II. bude v tomto školním roce volným pokračováním loňského kurzu a svým obsahem bude na předešlý ročník navazovat. Ačkoli svým zaměřením je určen zvláště pro absolventy minulého ročníku, mohou se samozřejmě přihlásit i noví zájemci, s tím, že se již počítá se základní orientací v oblasti hudební teorie (tj. intervaly, stupnice a akordy).

Kurzy je zamýšleny jako ucelený jednoroční vzdělávací program, který se skládat z pěti částí – vždy v sobotu od 9 do 15 hod. v níže uvedených termínech.

Bude zahrnovat všechny důležité oblasti hudební teorie a varhanní praxe vždy ve čtyřech blocích:

  1. Hudební teorie a harmonie,
  2. liturgika,
  3. varhanní praxe (improvizace, nauka o varhanách, rejstříkování atd.),
  4. základy hlasové výchovy a dirigování, interpretace žalmů a interpretace ordinárií, kancionálové písně (včetně seznámení s novými) aj.

Termíny jednotlivých setkání:

  • 21. října 2023 (ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek)
  • 9. prosince 2023
  • 27. ledna 2024
  • 16. března 2024
  • 27. dubna 2024

Účastník se vzdělávací program přihlašuje jednorázově na celý roční kurz (tj. všech pět termínů). Kurzy jsou zpoplatněny symbolickou částkou: pro varhaníky 1000 Kč (jedná se o částku za celý rok), která bude uhrazena přímo na účet biskupství. Číslo účtu bude zasláno účastníkovi po odeslání přihlášky v potvrzujícím emailu.

https://forms.agendafarnosti.cz/?id=67

Přihláška se stává závaznou ve chvíli uhrazení účastnického poplatku. Za varhaníka může danou částku uhradit i kněz z farnosti s příslušným variabilním symbolem farnosti.