Kurzy pro varhaníky 2022/2023

Kurzy pro varhaníky 2022/2023

Letošní ročník kurzu pro varhaníky bude systematický a postupně prohlubující všechny důležité oblasti hudební teorie a varhanní praxe.

  1. Hudební teorie, harmonie, nauka o varhanách, liturgika a liturgická hudba, základy hlasové výchovy, základy dirigování.
  2. Improvizace, interpretace žalmů a zpěvů před evangeliem (alelujové zpěvy), interpretace ordinárii, kancionálové písně (včetně seznámení s novými).

Celkem se bude jednat o čtyři části - setkání (soboty) během školního roku a jedna malá duchovní obnova v květnu, kde také každý účastník získá certifikát o ukončení kurzu vydaný biskupstvím. 

Termíny jednotlivých částí:

  • 5. listopadu 2022
  • 14. ledna 2023
  • 25. února 2023
  • 22. dubna 2023

Jedná se vždy o sobotu v časovém rozmezí od 9 do 15 hod. Místa budou přihlášeným účastníkům upřesněna před každou částí kurzu (počítá se s těmito místy: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Církevní ZUŠ duchovní hudby v Místku, Biskupství ostravsko-opavské, Církevní konzervatoř v Opavě.

Účastník se přihlašuje jednorázově na celý roční kurz (tj. všechny termíny). Kurzy jsou pro letošní rok zpoplatněny symbolickou částkou 500 Kč za celý roční kurz, která bude uhrazena přímo na účet biskupství. Číslo účtu bude zasláno účastníkovi po odeslání přihlášky v potvrzujícím emailu.

Přihláška se stává závaznou ve chvíli uhrazení účastnického poplatku. Za varhaníka může danou částku uhradit i kněz z farnosti s příslušným variabilním symbolem farnosti.

Přihlašování na Kurz pro varhaníky bylo uzavřeno.