Odkazy na notový materiál pro sbory

Odkazy na notový materiál pro sbory

Musica Sacra (Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě) – většinou vokální vícehlasé skladby českých skladatelů (vánoční, postní, velikonoční, svatodušní, eucharistické, mariánské)

Notový archiv Petra Chaloupského – skladby řazené podle liturgického období (vokální sborová tvorba, skladby pro sólový zpěv a varhany, mešní ordinária, lidové mešní písně, skladby pro sólový nástroj a varhany, skladby pro varhany sólo)

Archiv SDH (skladby tříděné podle liturgického období, odkazuje jednak na výše uvedený notový archiv Petra Chaloupského, jednak na digitální archiv Společnosti pro duchovní hudbu)

Notový archiv hudebníků ŘKF Uherský Brodvětšinou vokální skladby rozdělené podle liturgického období a příležitosti, žalmy, zpěvy před evangeliem (nutno rozkliknout nabídku Notový archiv v horním menu)

Alberik Mazák (1609–1661) – Cultus Harmonicus – raně barokní sakrální moteta pro melodické zpěvní hlasy s doprovodem generálbasu

ChoralWilki Music – chorály, vokální skladby, texty a překlady

Cantoral Gregoriano – gregoriánský chorál i vokální vícehlasé skadby (zobrazí se po kliknutí na písmeno v horním menu)

Cipoo.net – notový materiál zdarma ke stažení (skladby světových skladatelů pro sbor, vokální skladby)

Mutopia Project – skladby instrumentální i pro sbor