Ačkoli je to nejkratší část liturgického roku, po hudební stránce se jedná o velmi bohaté období. O tom přesvědčil zúčastněné varhaníky MUDr. Petr Štěpánek (opavský varhaník), který hovořil o rorátech a adventních zpěvech (o jejich původu, historii i současnosti).

Duchovní rozměr adventu přiblížil P. Aleš Písařovic a repertoár adventní doby i s uvedením zdrojů notového materiálu pak BcA. Lukáš Kubenka.

Na kurzu nechyběl nácvik aventního repertoáru pod vedením MgA. Radky Slaninové. Nacvičená část písně Veni, veni Emanuel a adventní propria P. Olejníka pak doprovodily společnou bohoslužbu slova v závěru setkání.

 

Fotogalerie: Kurz pro varhaníky (1. část)