Tuto sobotu 25. května od 9:30 v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu se uskuteční poslední a závěrečné setkání s předáním osvědčení účastníkům obou kurzů 2023/2024.Vepište samotný text příspěvku.

Program:

9:30 Mše svatá, slouží P. Daniel Vícha, biskupský vikář pro pastoraci

10:30 Prohlídka nových varhan kostela Svatého Ducha

11:00 Setkání s předáním osvědčení v pastoračním cestru Jana Pavla II. v prostorách pod kostelem