Kurz pro scholy bude probíhat v pastoračním centru farnosti Ostrava-Pustkovec.
Místa jednotlivých částí kurzu pro varhaníky jsou ještě ve fázi jednání (počítá se s místy: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Církevní ZUŠ duchovní hudby v Místku, Biskupství ostravsko-opavské, Církevní konzervatoř v Opavě).

1) Kurz pro varhaníky II.
Letos jde o volné pokračování loňského kurzu a svým obsahem bude na předešlý ročník navazovat. Ačkoli svým zaměřením je určen zvláště pro absolventy minulého ročníku, mohou se samozřejmě přihlásit i noví zájemci, s tím, že se již počítá se základní orientací v oblasti hudební teorie (tj. intervaly, stupnice a akordy). Kurz bude zahrnovat všechny důležité oblasti hudební teorie a varhanní praxe vždy ve čtyřech blocích:

1. Hudební teorie a harmonie,
2. liturgika,
3. varhanní praxe (improvizace, nauka o varhanách, rejstříkování atd.),
4. základy hlasové výchovy a dirigování, interpretace žalmů a interpretace ordinárií, kancionálové písně (včetně seznámení s novými) aj.

Termíny jednotlivých setkání:

  • 21. října 2023
  • 9. prosince 2023
  • 27. ledna 2024
  • 16. března 2024
  • 27. dubna 2024

              

2) Kurz pro vedoucí a členy schol
Je určen pro všechny, kteří se podílejí ve schole hrou na nástroj, zpěvem či samotným vedením scholy. Práce probíhá v malých skupinách (začátečník či pokročilý) pod vedením zkušeného lektora dle zvoleného zaměření: 1. kytara, 2. rytmické nástroje (cajon atd.) a 3. vedení a dirigování scholy.

Každá část kurzu bude mít čtyři bloky:
1. práce ve zvolené skupině (kytare, rytmické nástroje a vedení scholy a dirigování)
2. liturgika, bude letošní ročník zahrnovat také
3. základy hudební teorie
4. praktické cvičení s písněmi a aranžmá ve smíšených skupinách, aby došlo k propojení členů vedení scholy, rytmických nástrojů a kytar.

Termíny jednotlivých setkání:

  • 14. října 2023
  • 11. listopadu 2023
  • 13. ledna 2024
  • 2. března 2024
  • 13. dubna 2024

 

Přihlašování bude otevřeno 11. září 2023 na těchto stránkách pod záložkou příslušného kurzu, a to přes web formulář.

Účastník se na oba vzdělávací programy přihlašuje jednorázově na celý roční kurz (tj. všech pět termínů). Kurzy jsou zpoplatněny symbolickou částkou: pro varhaníky 1000 Kč a pro scholy 800 Kč (jedná se o částku za celý rok), která bude uhrazena přímo na účet biskupství. Číslo účtu bude zasláno účastníkovi po odeslání přihlášky v potvrzujícím emailu.

Těšíme se na vás

za celý přípravný tým

P. Aleš Písařovic
koordinátor kurzů