Program setkání:

8:30 příprava na mši svatou pro členy kurzu pro scholy

9:00 příprava na mši svatou pro varhaníky

9.30 Mše svatá

10:30 Občerstvení a slavností předání osvědčení absolventům kurzu s navazující možnou diskuzí s hostem.