Program první části:

Program:
1. blok – Hudební teorie (harmonie, hudební nauka) dle úrovně uvedení při přihlášení 
2. blok – Práce s žalmy (doprovody, zpěv), interpretace veršů (rytmus, dynamika, nádechy)
3. blok – Liturgika (podstata a smysl liturgického slavení, vztah hudby a liturgie)
4. blok – Základy registrace (teorie, praxe)