improvizace-titul-grafika-scaled-e1594143786931 Podobná publikace dosud v České republice nebyla vydána. Cílem učebnice je získání schopnosti improvizovat během církevních obřadů. Proto se v metodickém kontextu opírá o formy používané při liturgii, jakými jsou chorálová předehra, preludium, postludium, imitační formy a další, založené především na tradičních prvcích varhanních kompozic. Podklady pro improvizace jsou zvláště chrámové písně. Tato učebnice je vhodným vzdělávacím materiálem pro všechny, kteří v našich chrámech jako varhaníci slouží.

Pro varhaníky ostravsko-opavské diecéze je učebnice k dispozici za zvýhodněnou cenu 260 Kč. Zakoupit učebnici je možné na biskupství v Ostravě u paní Radky Drastíkové (tel.: 597 822 241, e-mail: [email protected]).