Po modlitbě o. Aleše Písařovice, který je diecézním kaplanem pro varhaníky a vedoucí schol, následovalo krátké představení účastníků. Lektory tohoto dne byli Josef Fojta – člen Hradišťanu, jehož silnými stránkami jsou klávesy a percuse, Pavel Kocián a Jan Brhel (členové Střípků). Po rozezpívání a sezpívání se účastníci rozdělili do dvou skupin, na pěveckou a perkusovou. Po obědě se skupiny prohodily, takže nikdo o nic nepřišel. Nakonec byly společně secvičeny velikonoční antifony P. Olejníka a postní antifony, které den před tímto kurzem napsal pro nastávající 3. neděli postní Josef Fojta. Nechyběly ani dotazy a odpovědi, občerstvení a na úplný závěr poděkování lektorům a hlavně Bohu. Právě nacvičenou postní antifonou a přečtením evangelia nadcházející neděle jsme setkání ukončili.

Odkazy na Fotogalerie z kurzu:
Foto Nela Franková
Fotogalerie II