Lektorem byl profesionální varhaník a výborný improvizátor Martin Kubát. Druhé téma setkání neslo název Žalmy v liturgii. P. Aleš Písařovic v rámci tohoto bloku hovořil o významu a charakteru žalmů a jejich úloze v rámci bohoslužby slova. Dostalo se také na nácvik vánočních žalmů a proprií. Setkání jsme ukončili modlitbou a zpěvem Magnificat.

FotogalerieKurz pro varhaníky (2. část)